Obec Nový Šaldorf-Sedlešovice patří mezi historicky nejstarší osídlení v rámci lokalit, které navazovaly na královské město Znojmo. Prokazatelné stáří obce se datuje od 11. století, ovšem první zmínka pochází teprve z r. 1656. Je tedy oprávněné se domnívat, že Nový Šaldorf vznikl teprve v druhé polovine 16. století blíže Šaldorfa Starého, který stával na pravém břehu řeky Dyje. Jednotlivé části obce Sedlešovic a Nového Šaldorfa vznikly na brodech přes řeku Dyji v blízkosti města Znojma zčásti jako osada u kupeckých cest a zčásti jako zemědělské osady. Nový Šaldorf a Sedlešovice tedy nenáleží mezi staré osady Znojemska. Z hlediska rozvoje území je obec stavebně i prostorově srostlá s městem Znojmem od nehož se obec po roce 1989 oddělila. Zástavba je charakterizována rodinnými domky a vesnickými usedlostmi.

Na svatého Martina, sejdeme se u vína

Na tato slova slyší vinaři z Nového Šaldorfa - Sedlešovic a každoročně se setkávají u velkého kládového lisu uprostřed areálu Modrých sklepu, který patří mezi dominanty, aby ochutnali mladá vína a pohostili i příchozí.

Modré Sklepy

Tento název získali sklepy již při své výstavbě. Pri výkopu a hloubění sklepu se v pískovci objevily vrstvy jílu modrošedé barvy. Z tohoto jevu vnikl název Modré sklepy, název pro celou lokalitu o rozloze 9 ha , na kterých je rozmístěno 181 vinných sklípku. Svým rozsahem i romantickým položením má areál nad místní památkový význam a předpoklady stát se atraktivním střediskem nejen pro turisty z České republiky, ale i pro hosty ze zahraničí.

 

© 2006 - 2007 Sklep-Vavrinec.cz, Design by: Lukáš Malaník ,Text by: Lukáš Matějka